Bắc Ninh ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

Bắc Ninh ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

Nhằm tạo đột phá về năng suất và chất lượng thủy sản, tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào thâm canh nuôi trồng thủy sản.

Hoạt động nuôi trông thủy sản tại Bắc Ninh

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh thu được nhiều thành công trong công tác chuyển đổi diện tích ruộng trũng, hiệu quả thấp và tận dụng ao, hồ, sông ngòi nuôi trồng thủy sản.

Các sở, ban, ngành và các đơn vị chuyên môn tích cực  tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân và doanh nghiệp, tạo tập quán canh tác  mới, chuyển từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn theo hướng chuyên canh, thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, hình thành cơ sở hậu cần trong các khâu bảo quản, chế biến, xuất khẩu thủy sản.

Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản tại Bắc Ninh

Tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, chuyển đổi các vùng đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây, chăn nuôi gia súc, gia cầm, theo hướng phát triển trang trại, đem lại giá trị kinh tế cao. Nhiều chính sách mới đã được bổ sung kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận được các chế độ ưu đãi để đầu tư phát triển nông nghiệp, nhất là đối với những cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản, từng bước đưa chăn nuôi nói chung trở thành ngành sản xuất chính.

Hiện, Bắc Ninh có 162 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, với diện tích 2.757 ha, trong đó có 1.875 ha ao, hồ nuôi cá thâm canh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Trung bình 1 ha ao, hồ ứng dụng công nghệ cao cho năng suất cao hơn từ 1,5 đến hai lần so với nuôi trong ao đất; việc kiểm soát về bệnh dịch, chất lượng thực phẩm cũng thuận lợi hơn.