Chỉ số về giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)

Chỉ số về giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

Chỉ số về giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) phản ánh mức độ năng động của doanh nghiệp trong các hoạt động điều hành hệ thống nội bộ cũng như quá trình kết nối làm việc với đối tác và khách hàng. Cho tới nay quy mô giao dịch B2B luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động thương mại điện tử.

Các tiêu chí đo chỉ số thành phần giao dịch B2B

Năm 2019 chỉ số thành phần giao dịch B2B vẫn tiếp tục giữ nguyên như các năm trước và bao gồm các tiêu chí:

1) Sử dụng các phần mềm trong doanh nghiệp;

2) Sử dụng chữ ký điện tử;

3) Sử dụng hợp đồng điện tử;

4) Nhận đơn đặt hàng qua các công cụ trực tuyến;

5) Đặt hàng qua các công cụ trực tuyến;

6) Tỷ lệ đầu tư, xây dựng và vận hành website/ứng dụng di động của doanh nghiệp

7) Tỷ lệ trung bình số dân trên mỗi doanh nghiệp.

Trong đó tiêu chí liên quan tới số lượng doanh nghiệp và dân số của từng địa phương được tổng hợp từ nguồn của Niên giám thống kê 2018 để có tỷ lệ trung bình số dân trên mỗi doanh nghiệp, chỉ tiêu này sẽ hỗ trợ phản ánh mức độ hoạt động kinh tế và thương mại của địa phương một cách chính xác hơn.

Chỉ số phát triển chỉ tiêu B2B tại các tỉnh thành

Cũng theo Niên giám thống kê 2018 của Tổng cục Thống kê thì thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng là ba địa phương có tỷ lệ số dân/1 doanh nghiệp thấp nhất.

Tỷ lệ số dân/1 doanh nghiệp

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018, Tổng cục Thống kê

Đối với nhóm chỉ tiêu B2B thì thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục là địa phương dẫn đầu với 90,1 điểm, tiếp sau đó là Hà Nội với 83,8 điểm. Tuy nhiên sang tới địa phương xếp thứ 3 là Đà Nẵng (53,2 điểm) lại thấp hơn rất nhiều so với Hà Nội. Khoảng cách này cũng tương đồng với xếp hạng của các năm trước đó.

Một lần nữa trong nhóm chỉ số B2B lại có sự phân cực lớn giữa hai thành phố Trung ương (Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) so với nhóm các tỉnh thành khác bao gồm Đà Nẵng và Hải Phòng.

Tỉnh có chỉ số giao dịch B2B thấp nhất năm 2018 là Trà Vinh với 17,9 điểm và kém địa phương dẫn đầu là Tp. Hồ Chí Minh tới 72,2 điểm, cao hơn một chút có Bình Phước (19,4 điểm) và Vĩnh Long (19,5 điểm).

Điểm trung bình trong cả nước của chỉ số này là 33,4 điểm và là điểm chỉ số thành phần thấp nhất trong nhóm bốn chỉ số cơ bản xây dựng Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử (Hạ tầng và nguồn nhân lực, B2C, B2B, G2B). Nhóm 5 tỉnh thành dẫn đầu về điểm B2B có điểm trung bình là 65,2 điểm và cao hơn nhiều so với điểm trung bình của nhóm 5 tỉnh thành thấp nhất (19,3 điểm).