Chỉ số về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin (NNL&HT)

Chỉ số về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin

Năm vừa qua cũng ghi nhận nhiều tín hiệu đầu tư sôi động vào thị trường thương mại điện tử của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam

Năm 2019, theo khảo sát của VECOM, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ trên 32% và đạt quy mô khoảng 11,5 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng trung bình cho cả giai đoạn bốn năm 2016- 2019 khoảng 30%.

Xét về mặt ứng dụng và cập nhật các hạ tầng làm tiền đề triển khai thương mại điện tử, bên cạnh thuận lợi về hạ tầng viễn thông với chất lượng ổn định, các doanh nghiệp trong nước cũng đã nhanh nhạy nắm bắt và đưa các công nghệ mới về thị trường Việt Nam. Về tổng thể chung doanh nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi khi tham gia vào môi trường thương mại điện tử đầy hấp dẫn này.

Chỉ số về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin

Chỉ số về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin (NNL&HT) năm vừa qua vẫn được giữ nguyên bộ chỉ tiêu thành phần như các năm trước để đảm bảo tính nhất quán trong thống kê, theo đó nhóm các chỉ tiêu thành phần của chỉ số này bao gồm: khả năng đáp ứng nguồn nhân lực phù hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử, tính thuận tiện trong quá trình tuyển dụng nhân sự chuyên trách cũng như cơ cấu trong việc đầu tư nhân sự chuyên trách thương mại điện tử ra sao, mức độ lao động thường xuyên sử dụng e-mail hay các công cụ hỗ trợ khác như Viber, WhatsApp, Skype, Facebook, Messenger, Zalo, v.v… trong công việc.

Trong nhiều năm qua, VECOM luôn đánh giá cao tầm quan trọng của tên miền đối với việc phát triển thương mại điện tử, do đó trong bộ chỉ tiêu về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin luôn được đánh giá kèm với một chỉ số thành phần về tên miền cho doanh nghiệp. Đứng về mặt phát triển lâu dài và bền vững, trong thời gian qua cũng như sắp tới VECOM sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức về tên miền trong hoạt động kinh doanh với tầm nhìn “mỗi doanh nghiệp một website”.

Báo cáo Tài nguyên Internet Việt Nam năm 2019

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn là hai thành phố có số lượng tên miền lớn nhất nước trong nhiều năm và cũng đồng thời là hai thành phố có tỷ lệ về số dân/1 tên miền “.vn” thấp nhất, lần lượt là 47 và 46 dân/1 tên miền “.vn”. Đà Nẵng là thành phố có số tên miền lớn thứ 3 trong cả nước (9577 tên miền và có tỷ lệ 118 dân/1 tên miền “.vn”) nhưng khoảng cách rất xa so với hai thành phố dẫn đầu.

Chênh lệch về phân bổ tên miền “.vn” theo tỉnh thành và dân số

Nguồn: Báo cáo Tài nguyên Internet Việt Nam năm 2019, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Báo cáo về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng cục Thống kê.

Năm 2019 vừa qua, Hà Nội tiếp tục là thành phố có chỉ số về hạ tầng và nguồn nhân lực cao nhất trong cả nước với 89,3 điểm, tiếp sau đó là thành phố Hồ Chí Minh với 87,7 điểm. Đứng ở hai vị trí tiếp theo là Hải Phòng với 45,5 điểm và Đà Nẵng với 45,3 điểm, tuy nhiên điểm số về hạ tầng và nguồn nhân lực của hai thành phố này mới bằng một nửa so với điểm số của hai thành phố dẫn đầu, mức cách biệt này không có nhiều thay đổi so với năm trước.

Điểm trung bình của chỉ số này đối với 55 địa phương khảo sát xếp hạng rất thấp ở mức 35,8 điểm (hầu như không có sự thay đổi so với điểm trung bình của năm 2018 là 35,6). Khoảng cách giữa điểm trung bình của nhóm 5 tỉnh thành đứng đầu (62 điểm) so với nhóm 5 tỉnh thành thấp nhất (24,2 điểm) cũng khá cao lên tới hơn 37,8 điểm. Những tỉnh thấp nhất này bao gồm Lạng Sơn (25,7 điểm), Quảng Trị (25,2 điểm), Cà Mau (24,0 điểm), Bắc Kạn (24.0 điểm) và Gia Lai (22,1 điểm).

Có thể thấy khoảng cách giữa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với các địa phương khác về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin là vô cùng lớn, đây cũng là một trong những vướng mắc cần được chú trọng hơn nữa để kéo gần khoảng cách phát triển giữa hai thành phố này với các địa phương còn lại trong giai đoạn 2021-2025.