Đăng ký trở thành hội viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chuyển đổi số

  • Trở thành hội viên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chuyển đổi số
  • Đồng thời là hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – VINASME
  • Tham dự các sự kiện – hội nghị của VINASME, Bộ Ban ngành về giải pháp cho doanh nghiệp
  • Ưu đãi 10% khi sử dụng giải pháp của doanh nghiệp hội viên trong cộng đồng (dưới 10.000.000 VND)
  • Ưu tiên trải nghiệm nền tảng, giải pháp số mới nhất (các đề tài nghiên cứu ứng dụng)

Phí niêm yết: 2.000.000 VND

Hoàn tất thủ tục đăng ký ngay hôm nay: 1.000.000 VND