HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM – GÓC NHÌN TỪ SINGAPORE”

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch theo xu hướng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Ứng dụng công nghệ là giải pháp then chốt để đạt được các bước tiến trong sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất.


Ngày 24/06/2021, Cơ Quan Phát Triển Doanh Nghiệp Singapore phối hợp Cục Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Bộ KHĐT tổ chức chương trình hội thảo: “Chuyển đổi số cho các nhà sản xuất Việt Nam – Góc nhìn từ Singapore“.

Hội thảo: “Chuyển đổi số cho các nhà sản xuất Việt Nam – Góc nhìn từ Singapore

Thời gian tổ chức: 14h00 – 16h40, ngày 24/6/2021 (thứ Năm)
Đơn vị tổ chức:Cơ Quan Phát Triển Doanh Nghiệp Singapore, Cục Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch đầu tư
Hình thức: Online trên Zoom Meeting
Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
Nội dung chương trình:

• Tìm hiểu cách các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu hành trình chuyển đổi số
• Tìm hiểu các trường hợp và các lợi ích của áp dụng công nghệ trong sản xuất
• Tham quan thực tế ảo về dây chuyền sản xuất thông minh của Singapore

Thông tin chi tiết về hội thảo tại: https://web.micepad.co/manufacturing-dx/info