Khóa Huấn Luyện “Quản trị nhân sự 4.0 thời kỳ Chuyển đổi số – Tinh gọn và linh hoạt”

Quá trình Chuyển đổi Số – Digital Transformation – của CMCN 4.0 đang và sẽ tạo ra những thay đổi liên tục và ở các cấp độ khác nhau trong việc quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các nhà Lãnh đạo, cán bộ quản lý nhân lực của các doanh nghiệp hơn bao giờ hết cần phải tổ chức nhân lực tinh gọn để linh hoạt phản ứng, thích nghi nhanh chóng với những thay đổi của môi trường kinh doanh, yêu cầu công việc và sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số thành công.

Theo lý thuyết quản trị, hạ tầng một  doanh nghiệp bao gồm 4 yếu tố quan trọng: con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Khi một trong bốn yếu tố đó thay đổi, các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng và thay đổi theo tạo ra một trạng thái cân bằng mới cho doanh nghiệp. Công nghệ 4.0 hiện diện ngày càng nhiều trong cuộc sống và kinh doanh. Quản trị nhân sự là một trong 4 thành phần chủ chốt nói trên sẽ thay đổi rất nhiều trong thời gian tới dưới tác động của các công nghệ.

  • Các nhà quản trị cần phải biết những gì khi bắt đầu quá trình chuyển đổi số và tinh gọn đội ngũ nhân sự?
  • Có những công cụ nào hiện nay hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản trị nhân sự?
  • Khung năng lực nào phù hợp cho nhân lực hiệu quả và thông minh thời kỳ mới?

Chương trình “Quản trị nhân sự 4.0 thời kỳ Chuyển đổi số – Tinh gọn và linh hoạt” nhằm giúp doanh nghiệp nhận thức rõ những tác động của Chuyển đổi số đối với Quản trị nhân lực trong Doanh nghiệp thời 4.0; ứng dụng công nghệ số, nền tảng, công cụ quản trị để vận hành bộ máy tinh gọn và linh hoạt.

Nội dung Chương trình bao gồm:

Module 1: Tổng quan về Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự và sự linh hoạt

Module 2: Tinh gọn trong quản lý nhân sự

Module 3: Phát triển bộ phận nhân lực hiệu quả và thông minh trong doanh nghiệp

Module 4: Quy trình chuyển đổi số trong quản trị nhân lực và cách thức áp dụng

Chương trình có sự đồng hành của Ông Nguyễn Kim Hùng – Chuyên gia tài chính, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam. Và học viên tham gia Chương trình sẽ được trải nghiệm toàn bộ các nền tảng công nghệ quản trị doanh nghiệm đã và đang vận hành trong Hệ sinh thái của Kim Nam Group.

Đăng ký tham gia Chương trình ngay để gia nhập cộng đồng doanh nghiệp Chuyển đổi số. Sẻ chia cùng phát triển!