Khóa Huấn Luyện “Văn hóa doanh nghiệp trong Chuyển đổi số”

Cuộc cách mạng 4.0 và công cuộc chuyển đổi số sẽ tạo cơ hội phát triển cho Việt Nam trong những thập kỷ tới. Các doanh nghiệp không thể thờ ờ với những tác động của chuyển đổi số. Nếu không quan tâm đến vấn đề này thì doanh nghiệp sẽ khó thành công.

Bằng việc áp dụng các công nghệ mới để chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số thông qua thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc và văn hóa tổ chức. Một trong những nhân tố rất quan trọng và cần phải thay đổi đối với các doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số là văn hóa doanh nghiệp.

Công nghệ 4.0 thay đổi cách thức cá nhân làm việc và tương tác. Khung năng lực trong kỷ nguyên 4.0 thay đổi và bổ sung rất nhiều. Chuyên viên nhân sự cần tập trung và phát triển các chương trình đào tạo các năng lực làm việc mới này cho nhân lực trong doanh nghiệp. Nhóm năng lực mới bao gồm hai nhóm nhỏ- một nhóm là các năng lực mới trong 4.0 và một nhóm bao gồm các năng lực cũ nhưng có tầm quan trọng gia tăng trong thời gian tới. Nhóm năng lực mới bao gồm : quản trị thông tin, quản trị quan hệ, quản trị cộng đồng, sử dụng công nghệ hỗ trợ, tiếp cận hệ sinh thái và tư duy kinh tế chia sẻ. Nhóm năng lực có tầm quan trọng gia tăng đó là đổi mới sáng tạo, phối hợp làm việc, critical thinking, quản trị bản thân, lập kế hoạch , tư duy khách hàng.

Nội dung Chương trình bao gồm:

Module 1: Tổng quan về văn hóa số

Module 2: Trình tự thiết lập nền văn hóa vững chức và sẵn sàng cho giai đoạn Chuyển đổi số

Module 3: Các đặc tính của văn hóa doanh nghiệp giúp Chuyển đối số thành công

Module 4: Các yếu tố chính cần phải thay đổi trong văn hóa để bắt đầu quá trình Chuyển đổi số

Chương trình có sự đồng hành của Ông Nguyễn Kim Hùng – Chuyên gia tài chính, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam. Và học viên tham gia Chương trình sẽ được trải nghiệm toàn bộ các nền tảng công nghệ quản trị doanh nghiệm đã và đang vận hành trong Hệ sinh thái của Kim Nam Group.

Đăng ký tham gia Chương trình ngay để gia nhập cộng đồng doanh nghiệp Chuyển đổi số – Sẻ chia cùng phát triển!