Nền tảng thiết kế website

Doanh nghiệp của bạn đang gặp vấn đề:

  • Công ty bạn cần xây dựng website với một nguồn ngân sách eo hẹp
  • Công ty bạn phụ thuộc vào các kênh bán hàng truyền thống, muốn xây dựng giải pháp thương mại điện tử trong thời gian ngắn và chi phí đầu tư ban đầu thấp

Giải pháp xây dựng Website và thương mại điện tử

  • Xây dựng website quảng bá công ty
  • Trang thương mại điện tử của riêng công ty bạn
  • Tích hợp hệ thống CRM
  • Tích hợp giải pháp thanh toán
  • Tích hợp logistics
  • Quản lý danh mục sản phẩm
  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý kho

Trải nghiệm tại

https://trainghiem.verco24.com/

Tài khoản: ceo
Mật khẩu: Kimnam@12345

Member của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chuyển đổi số được ưu đãi 10% phí sử dụng dịch vụ

Anh/chị quan tâm có thể để lại thông tin để được tư vấn