QUỸ SÁNG TẠO TOÀN CẦU (GLF)

Thông qua các khoản tài trợ và vốn rủi ro của mình, Quỹ Sáng tạo toàn cầu ra đời nhằm hỗ trợ các giải pháp đột phá cho những thách thức phát triển toàn cầu từ các doanh nghiệp xã hội, các công ty vì lợi nhuận, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu và các cơ quan chính phủ.

Giới thiệu chi tiết Quỹ Sáng tạo toàn cầu

Quỹ Đổi mới Toàn cầu (GIF) đầu tư vào các đổi mới xã hội nhằm cải thiện cuộc sống và cơ hội của hàng triệu người ở các nước đang phát triển.

Thông qua các khoản tài trợ và vốn rủi ro của mình, chúng tôi hỗ trợ các giải pháp đột phá cho những thách thức phát triển toàn cầu từ các doanh nghiệp xã hội, các công ty vì lợi nhuận, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu và các cơ quan chính phủ.

Quy mô hoạt động của Quỹ sáng tạo toàn cầu

Chúng tôi hoạt động trên toàn cầu về bề rộng và phạm vi: mở ra những cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết bất kỳ vấn đề phát triển lớn nào ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp hoặc thấp. Chúng tôi tìm kiếm các giải pháp có thể mở rộng quy mô thương mại, thông qua khu vực công / từ thiện hoặc thông qua kết hợp cả hai để đạt được sự chấp nhận rộng rãi. 

GIF là quỹ đổi mới phi lợi nhuận có trụ sở chính tại London. Chúng tôi được hỗ trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế tại Vương quốc Anh, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Mạng lưới Omidyar, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển và Bộ Ngoại giao và Thương mại tại Úc. Đến nay, các đối tác này đã cam kết hơn 200 triệu USD trong vòng 5 năm tới.