Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức thành lập Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI)

Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số Việt Nam thành lập - Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức thành lập Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) nhằm thực hiện sứ mệnh hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam chuyển đối số.

Quyết định thành lập Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI)

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam vừa công bố quyết định thành lập Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số. Đây là đơn vị có chức năng nghiên cứu các công nghệ số, các mô hình quản trị mới trong kỷ nguyên số và những tác động của chuyển đổi số tới đời sống xã hội. 

Theo giấy chứng nhận của Bộ Khoa học & Công nghệ, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số có chức năng tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ để nghiên cứu và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực CNTT&TT, khoa học máy tính, khoa học vật liệu, điện tử viễn thông, chuyển đổi số, chính phủ số, đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số. 

Ngoài ra, VIDTI còn có nhiệm vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ, xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, đào tạo và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

Tầm quan trọng của VIDTI

Ngay tại lễ ra mắt, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số đã cho công bố bộ khung chuyển đổi số ViDX Framework để tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây là thành quả của Viện sau một thời gian nghiên cứu, tổng hợp từ nhiều mô hình chuyển đổi số khác nhau và qua thực tế triển khai tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

VIDTI hiện cũng đang nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong tổ chức và công cụ để thu thập, xử lý đánh giá dựa trên nền tảng công nghệ số.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Lan – Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, VIDTI đang nỗ lực trở thành đơn vị đi đầu trong việc tư vấn và nghiên cứu về chính phủ số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. 

Tham vọng của đơn vị này là kết nối tất cả các nguồn lực về sáng tạo số để cùng giải quyết những bài toán cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời, VIDTI mong muốn xây dựng nên một cơ sở dữ liệu lớn cùng hệ sinh thái sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam.