Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ

Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ

Trình tự thực hiện

– Trường hợp chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, tổ chức, cá nhân (bên nhận công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao công nghệ trong nước hoặc bên giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài) gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ đến Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ) xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản chấp thuận chuyển giao công nghệ.

+ Trường hợp từ chối chấp thuận chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

  1. Hình thức nộp trực tiếp: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. Phí: 10.000.000 Đồng.
  2. Hình thức nộp trực tiếp: Mức thu phí thẩm định đối với xem xét, chấp thuận chuyển giao công nghệ. Phí: 10.000.000 Đồng
  3. Dịch vụ bưu chính: Mức thu phí thẩm định đối với xem xét, chấp thuận chuyển giao công nghệ. Phí: 10.000.000 Đồng.

Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ; (01 bản chính)

Tải mẫu văn bản:

+ Văn bản về tư cách pháp lý của bên đề nghị: Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấp phép kinh doanh,…); bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện bên đề nghị; bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (còn thời hạn theo quy định) đối với cá nhân tham gia chuyển giao công nghệ hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức; (01 bản chính)

+ Tài liệu giải trình về công nghệ; (01 bản chính)

Tải mẫu văn bản tại đây:

+ Tài liệu giải trình về điều kiện sử dụng công nghệ theo quy định của pháp luật; (01 bản chính)

+ Tài liệu giải trình về việc phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; (01 bản chính)

+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ). (01 bản chính)

Đối tượng thực hiện:

Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)